Náš příběh

Jak to všechno začalo

Na samém začátku byla láska k přírodě. Uvědomovali jsme si, že každodenní běžný způsob života neprospívá životnímu prostředí, ani našemu zdraví.  Nákupem běžných potravin a věcí, které mnohdy putují z druhého konce světa, vytváříme nejen hromadu zbytečného odpadu, zanecháváme za sebou výraznou uhlíkovou stopu, ale podporujeme i ne příliš vhodné zacházení se zvířaty.  Proto jsme pořídili čtyři včelstva, pár slepic, husy, králíky, dvě kozy a vysadili meruňkový sad. A snili sen o soběstačnosti. Ale nic není tak jednoduché. Když jsme za cenu omylů a chyb zvládli náš malý dvorek, přemýšleli jsme, kam to posunout dále. Práce se zvířaty nás naplňovala a pozitivní ohlasy od přátel a rodiny na kvalitu produktů nás utvrdily v myšlence nabídnout tyto produkty i širšímu okolí. A je pravdou, že na čerstvé vlastní produkty bez průmyslového zpracování se opravdu velmi rychle zvyká. Proto jsme začali rozšiřovat náš chov a budovat sýrárnu. Nyní chováme 20 koz, 23 oveček, 3  krávy a rozšiřujeme včelnici. 

Dělá nám radost vyrábět dobré kvalitní věci 

a šířit tuto myšlenku dál.


Vybavení farmy a mlékárny realizujeme za částečné podpory v rámci projektů: 


Rozvoj rodinné Farmy u Staré hory

cíl: rodinná farma s vytvořenými podmínkami pro pastevní chov cca 20 koz a 20 ovcí


Vybudování rodinné Minimlékárny u Staré hory

cíl: vytvoření podmínek  pro zpracování mléka včetně mléčných produktů v suterénních prostorách rodinného domu